"Ile jest sensu w geometrii zdarzeń w ruchu po kole"
(Eng. How much sense is there in a geometry of events in motion on circumference)
inspired by the poetry of H. Poświatowska 
powiedziałam mojej duszy zostań
ten pokój jest ładny
cztery ściany
podłoga: pudło skrzypiec
dostojne (zamknięte) drzwi

uparcie i bezsensownie
obiegała ziemię
jak wielka ważka
albo jak odrzutowiec

spytałam
ile jest sensu
w geometrii zdarzeń
w ruchu po kole

mijając mnie
spytała
a ile we mnie?

---
I told my soul do stay
this room is nice
four walls
a floor: a violin case
distinguished (closed) doors

stubornly and senselessly
she would run around the earth
like a giant dragonfly
or like a jet plane

I asked
how much sense is there
in a geometry of events
in motion on circumference

passing me
she asked
and how much in me?

---
poetry by H. Poświatowska 
translated from the Polish by Marek Lugowski
Back to Top