Kiedy umrę, kochanie
(Eng. When I die, my darling)
inspired by the poetry by H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski
kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym
 
czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny
 
często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy - w nich miłość i uśmiech
 
potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie
 
patrząc w płomień kochanie
myślę - co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym
 
a ty nie pozwól przecież
żebym umarła na świecie
który ciemny jest i który jest chłodny

---

when I die my darling
when I part with the sun
to become an oblong object rather sad
 
will you then draw me closer
embrace me
and fix what savage fate broke
 
I often think of you
I often write to you
silly letters - love within them and smiles
 
then I hide them in the stove
let the flame jump word to word
before it calmly goes to sleep in the ashes
 
looking in the flame my darling
I am thinking - what will happen
to my heart hungry for love
 
so please do not allow after all
for me to die in a world
which is dim and which is cold
---
 


 
 
Back to Top