O czym szepczą moje stopy
(Eng. Of what do my feet whisper)
inspired by the poem "Overheard" by H. Poświatowska (excerpt) 
English translation by Marek Lugowski
---
Gdy tak leżą bezczynnie
lewa zwrócona ku prawej,
prawa ku lewej,
o czym szepczą moje stopy
w nie kończące się
zimowe wieczory.  
...
Bezwładnie
tak leżące
myślą o ziemi,
ciągle o ziemi. 

---

When they idly lie about,
 the left facing the right,
the right facing the left,
 of what do my feet whisper
during the neverending
winter evenings.  
...
Inertly
they rest
thinking of earth,
of earth all the time.

---
Back to Top