"Jest tyle linii uśmiercających tkliwość"
(Eng. There are so many lines killing tenderness) 

inspired by the poetry of H. Poświatowska 
self-portraits
(January 2015)
location: Padre Island, TX, US

Jest tyle linii uśmiercających tkliwość
i tyle przyćmionych świateł 
nie szepczących o miłości.
—-
 
There are so many lines killing tenderness
and so many dimmed lights
not whispering of love.

poetry by H. Poświatowska 
translated from the Polish by Marek Lugowski

Back to Top