│photography is poetry│

inspired by the poetry of H. Poswiatowska translated from the Polish by Marek Lugowski

Krzesło pamięcią sięgało lasu
(Eng. The chair reached with memory to the forest)
inspired by the poem "Śmierć Jesienina" (Yesenin's Death) of H. Poświatowska (excerpt)
---

krzesło
pamięcią sięgało lasu
pokolenia cierpliwych buków
nabrzmiewały w pniu
rosły
pokolenia liści
bezszelestnie
kładły się na ziemi
cieniutką smużką koloru
czerw serca

---

the chair
it reached with memory to the forest
the generations of patient beech
would swell in the bole
there grew
the generations of leaves
without a rustle
they would lie down on the ground
in a thin smudge of hue
the maggot of heart

---

poetry of H. Poświatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski

inspired by the poetry of H. Poświatowska(excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski
Back to Top