Stałam naga naprzeciw wielkiego lustra
(Eng. I stood naked at front of a great mirror)

inspired by the poem "The Mirror" of H. Poświatowska 
 
---
widziałam się jak gdyby poprzez szkło w twoich oczach patrzących na mnie czułam twoje ręce na ciepłej napiętej skórze moich ud i posłuszna twojemu rozkazowi stałam naga naprzeciw wielkiego lustra.  a potem zasłoniłam oczy twoje żeby nie widziec i nie czuć samotności mojego rozkwitłego tobą ciała.
 
---
I saw myself in your eyes as if through glass looking at me I felt your hands
on the warm taut skin of my thighs and obedient to your order I stood naked at front of a great mirror. and then I covered your eyes so as not to see and not to feel the solitude of my body blossoming with you.
--- 

poetry by H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski
Back to Top