Umarłemu księżycowi poświęcam
(Eng. To the moon that died I dedicate)
---
weź mnie jeszcze
w dwie ręce
no spraw
żebym uległa ciepłym dreszczem
przeciągnęła się  wzdłuż
ziewnęła
wzeszła

---
take me yet some
into both hands
come make me
yield warm-shuddered
stretching long
yawning
ascending

---
inspired by the poem "To the moon that died I dedicate"
by H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski
 
 
Back to Top