Więzień dożywotni na samotność skazany i na nieważną śmierć
(Eng. A lifetime prisoner sentenced to solitude and an unimportant death)
inspired by the poetry of H. Poświatowska 
---
I wreszcie jest serce prawdziwe
jak słowo, w którym je zamknięto
- więzień dożywotni na samotność skazany
i na nieważną śmierć.
---

And finally the heart is true
like the word in which it was locked 
- a lifetime prisoner sentenced to solitude 
and an unimportant death.

---

poetry by H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

 
Back to Top