Najlżejszy z pocałunków-śmierć
(Eng. The Lightest of Kisses-Death)
Zamknij oczy
położę palce
na opornych powiekach
zaśnij
tak wiatr
pieści
nieruchome drzewa
oczekujące głucho
najlżejszego z pocałunków
śmierci

---
Close your eyes
I will lay my fingers
on your stubborn eyelids
sleep
this is how the wind
caresses
the still trees
awaiting in silence
the lightest of kisses
death
Back to Top