Kiedyś przyjdzie wielkie zaspokojenie głodu
(Eng. Someday there will come a great satiation of hunger)
inspired by the poetry of H. Poświatowska 
---
 
kiedyś przyjdzie wielkie pogodzenie
z półką na książki
z obrazem
(światło elektryczne -- maleńki cud wyobraźni)
kiedyś przyjdzie wielkie zaspokojenie
głodu rąk i nóg
(moje stopy jeszcze ciągle bezczynne
po kostki zanurzone w filozofii)
i będzie cisza tak wielka
jak gdyby we wszystkich orkiestrach
umarły bębny
na anewryzm gwałtownego serca

---

someday there will come a great reconciliation
with the bookshelf
with the painting
(electric light -- a tiny miracle of imagination)
someday a great satiation will arrive
of the hunger of hands and legs
(my feet are still idle
immersed to the ankles in philosophy)
and there will be a silence as great
as if in all the orchestras
the drums had died
of an aneurysm of a torrid heart

---

poetry by H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski
Back to Top