"Bezgłose jak rozpięty na strunie krzyk"
(Eng. Voiceless Like a Scream Tent-Pitched On a Steel String)
self-portrait 
(October 23, 2016)
Florida, U.S.
inspired by the poem "Dissonance" of H. Poświatowska (excerpt)
---
z czołem opartym
bezgłose
jak rozpięty na strunie krzyk
łapczywie chwytamy oddech
liczymy raz... dwa... trzy...
świat ma tylko dwa piętra
tyko dwa
nieduże
z krążącymi gwiazdami świat
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
dlaczego tak trudno umrzeć?

---
with foreheads leaning
voiceless
like a scream tent-pitched on a steel string
we greedily catch our breath
counting one... two... three...
the world is just two stories tall
just two
pretty tiny
a world with stars circling
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
why is dying so hard?

---
"Dissonance" by H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski
Back to Top